کلیپ معرفی فیلم White Collar - شبکه‌ما

یقه سفید،سریالی درژانرکمدی،جنایی،درام،معمایی باامتیاز۸.۴از۱۰درimdbاست.سریال از یک فرار شروع می شود فرد جوانی ریشهای خود رامی تراشد ویونیفرم مامورین زندان رامی پوشد و به راحتی اززندان...

کلیپ معرفی فیلم White Collar

دسته بندی ها:
توضیحات:

یقه سفید،سریالی درژانرکمدی،جنایی،درام،معمایی باامتیاز۸.۴از۱۰درimdbاست.سریال از یک فرار شروع می شود فرد جوانی ریشهای خود رامی تراشد ویونیفرم مامورین زندان رامی پوشد و به راحتی اززندان فوق امنیتی فرارمی کند.نام این فرد نیل کفری است.اوبسیارخوش چهره ,خوش پوش است.مازیادبا جزئیات ومدارک پیچیده برای حل کردن جرائم روبرو نیستیم ،بیشتر هوش وذکاوت نیل است که درحل کردن آنها مارا مجذوب خود میکند.