کلیپ معرفی فیلم شیاطین داوینچی - شبکه‌ما

شیاطین داوینچی ،سریالی درژانر درام،ماجراجویی باامتیاز۸.۲از۱۰درimdbاست.این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا وینچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در...

کلیپ معرفی فیلم شیاطین داوینچی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیاطین داوینچی ،سریالی درژانر درام،ماجراجویی باامتیاز۸.۲از۱۰درimdbاست.این سریال داستانی ناگفته از زندگی دا وینچی را به تصویر میکشد؛ زندگی این نابغه در اوایل زندگش اش در زمان رنسانس در فلورانس است. بعنوان یک هنرمند ۲۵ ساله، یک شمشیر باز ماهر، کاشف، عاشق پیشه، رؤیا پرداز و آرمانگرا، سعی میکند که در واقعیت خودش، در زمانی که میخواهد نه تنها آینده را ببیند بلکه آنرا کشف کند، زندگی کند و…