کلیپ معرفی فیلم Once Upon a Time - شبکه‌ما

روزی روزگاری،سریالی درژانر ماجرایی،درام،فانتزی باامتیاز۸از۱۰درimdbاست.زنی۲۸ساله بنام"اِما سوان"پسری داره به اسم"هنری"که اونو۱۰سال پیش به امان خداول کرده وبرای فرزندخونگی گذاشته.

کلیپ معرفی فیلم Once Upon a Time

دسته بندی ها:
توضیحات:

روزی روزگاری،سریالی درژانر ماجرایی،درام،فانتزی باامتیاز۸از۱۰درimdbاست.زنی۲۸ساله بنام"اِما سوان"پسری داره به اسم"هنری"که اونو۱۰سال پیش به امان خداول کرده وبرای فرزندخونگی گذاشته.این پسر حقیقت پشت پرده شهر"استوری بروک"روازتوی کتاب افسانه هامتوجه میشه ومیگرده مادرواقعیش روپیدامیکنه به این امیدکه بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه هارونجات بده.اومعتقده والدینش برای محافظت ازاون درمقابل نفرین ملکه شیطانی