کلیپ معرفی فیلم Doctor Who - شبکه‌ما

دکترهو ،سریالی درژانرماجراجویی،درام،علمی تخیلی باامتیاز۸.۹از۱۰درimdbاست.داستان سریال در مورد مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است.

کلیپ معرفی فیلم Doctor Who

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکترهو ،سریالی درژانرماجراجویی،درام،علمی تخیلی باامتیاز۸.۹از۱۰درimdbاست.داستان سریال در مورد مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است، موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت های متفاوتی از این موجودات آشنا می شویم.