کلیپ معرفی فیلم Ray Donovan - شبکه‌ما

ری داناوان،سریالی درژانردرام باامتیاز۸.۲از۱۰درimdbاست.سـریال، داسـتان شـخصی به نام « ری داناوان » رو نقل می‌کنه کـه یک حلال مشکلات در شـهر لـوس‌آنجلسه.

کلیپ معرفی فیلم Ray Donovan

دسته بندی ها:
توضیحات:

ری داناوان،سریالی درژانردرام باامتیاز۸.۲از۱۰درimdbاست.سـریال، داسـتان شـخصی به نام « ری داناوان » رو نقل می‌کنه کـه یک حلال مشکلات در شـهر لـوس‌آنجلسه. آدم‌های معروف کـه به مشکل بـرمی‌خورن، بـه « ری داناوان » پناه میارن. « ری » می‌تونه مشکل همه رو حـل کنه به‌غیـر از یک نفر. و اون یک نفر کسـی نیست جـز خودش ! زندگی خودش پر مشکلات مختلفه. ولـی با آزاد شـدن پدرش از زندان این مشکلات چند برابر می‌شه...