شیر پرنده را شکار میکند - شبکه‌ما

حیوانات که همیشه در حال جنگیدن و دنبال کردن هم برای زندگی هستند و این زنجیره غذایی بین حیوانات و جانوران هست که زندگی و...

شیر پرنده را شکار میکند

دسته بندی ها:
توضیحات:
حیوانات که همیشه در حال جنگیدن و دنبال کردن هم برای زندگی هستند و این زنجیره غذایی بین حیوانات و جانوران هست که زندگی و ادامه این بقا را برای انها فراهم میکند و شیرها همبرای زندگی باید حیوانات و پرنده ها را شکار کنند و بقایی خود را ادامه دهند در اینجا وقتی شیر پرنده ای رو در حال حرکت کردن و ارام حرکت کردن مبیبینه شیر هم پرنده را دنبال میکنه و با دنبال کردن زیادوپرنده رو میگیره و پرنده دوباره از دست شیر فرار میکنه که شیر اونو میگیره و میخوره.