آموزش php درس 100-عملکرد آرایه ها - شبکه‌ما

این  درس صدم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 100-عملکرد آرایه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صدم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره چند عملکرد آرایه ها در پی اچ پی می باشد.ابتدا یک آرایه به نام number با مقادیر عددی 1 تا 9 تعریف می کنیم و با printr آن را چاپ می کنیم و با echo متنی را چاپ می کنیم.سپس به معرفی اولین تابع از سری توابعی که قرار است در مورد آرایه ها در مورد آن بحث شود می پردازد و با استفاده از این تابع اولین مقدار آرایه ای که تعریف کرده بودیم را خارج کرده و مقدار جدیدی به آن نسبت می دهد.ادامه توضیحات را در فیلم تماشا کنید.