واکنش بسیار جالب نیکل داغ با آب سرد - شبکه‌ما

در این ویدیو مشاهده می کنید که یک توپ گداخته شده نیکل بوسیله مشعل درون سطل آب قرار می گیرد.

واکنش بسیار جالب نیکل داغ با آب سرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو مشاهده می کنید که یک توپ گداخته شده نیکل بوسیله مشعل درون سطل آب قرار می گیرد. زمانی که توپ برای اولین بار به آب برخورد می کند یک صدای "پینگ" مانند از خود درمی آورد بعداز آن که کاملا درون آب قرار می گیرد شروع به بخار کردن آب و تولید حباب میکند که مانع از برخورد آب به دیواره نیکل می شود. سپس دوباره صدای پینگ مانند را تولید می کند. اما جالب است بدانید که گرم کردن یک آهن داغ بلافاصله در آب آهن را بسیار سخت می کند همانطور که در ساخت شمشیر آهنگران این کار را انجام می دادند.