دوربین مخفی پاکت غذا - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت غذا  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی پاکت غذا

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت غذا  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

این دوربین مخفی و شوخی خیلی جالب است.

شما فردی را می بیند که پاکتی را در دست دراد و در داخل آن غذایی قرار داده است  و آن را به ما نشان می دهد اما برای بار دوم که همان پاکت را مشاهده می کنیم دیگر خبری از غذا نیست.

حالا نوبت به اجرای دوربین مخفی می رسد او که در داخل ماشین است  به افرادی که بیرون هستند می گوید فکر می کند که دیوانه شده است.

او می گوید من غذایی داخل این پاکت نمی بینم  و به افارد نشان می دهد آنها نیز می گویند فکر کنم شما در حال دیوانه شدن هستید چرا که من یک ساندویچ را درون پاکت می بینم.

سپس او می پرسد شما مطمئن هستید و پاکت را دوباره به افراد نشان می دهد و می گوید من که چیزی نمی بینم .

افراد که برای بار دوم  پاکت را نگاه می کنند غذایی را داخل آن نمی بینند.

عکس العمل های افراد بسیار جالب و خنده دار است.