دیدنی های شهر تبریز - شبکه‌ما

تبریز با جمعیت تقریبی 1.5 میلیون نفر پنجمین شهر پرجمعیت ایرن و یکی از پایتخت های تاریخی ایران محسوب می شود.

دیدنی های شهر تبریز

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبریز با جمعیت تقریبی 1.5 میلیون نفر پنجمین شهر پرجمعیت ایرن و یکی از پایتخت های تاریخی ایران محسوب می شود. این شهر مرکز استان آذربایجان شرقی است و با وسعت 237 کیلومتر مربع سومین شهر بزرگ ایران پس از تهران و مشهد می باشد. اما ریشه های تاریخی شهر تبریز به دوران ساسانیان و اشکانیان برمیگردد محققان باستان شناس معتقدند که دژ «تارویی–تارمکیس» متعلق به پادشاه آشور نزدیک به سه هزار سال پیش دقیقا در محل کنونی شهر تبریز قرار داشته است. صنایع و کارخانجات بسیار بزرگی در ایران در این شهر قرار دارند، از جمله تراکتور سازی و ماشین سازی تبریز که در کنار صنایع دستی و صنعت پتروشیمی تبریز را به مهم ترین شهر شمال شرقی کشور تبدیل کرده است.