دوربین مخفی پاکت غذا2 - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت غذا2را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی پاکت غذا2

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی پاکت غذا2را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی قسمت دوم دوربین مخفی پاکت غذا را شاهد خواهیم بود.

شما فردی را می بیند که پاکتی را در دست دارد و درون آن برای بار اول که مشاهده می کند غذایی وجود دارد اما برای بار دوم که درون پاکت را نگاه می کند خبری از غذا نیست.

او به سراغ اجرای این دوربین مخفی می رود و به افراد پاکت را نشان می دهد و مدعی می شود که او چیزی داخل پاکت نمی بیند آیا آنها نیز داحل پاکت چیزی می بینند یا نه؟

افراد همگی برای بار اول تاکید می کنند که غذایی داخل پاکت است تا اینکه فرد دوباره  پاکت را به آنها نشان می دهد و می گوید با دقت نگاه کنند آیا چیزی هست یانه؟

این بار  درون پاکت خالی است و چیزی نیست افراد کاملا متعجب شده و عکس العمل های جالبی را از خود نشان می دهند

و سوال می کنند که تو یک جادوگر هستی؟