طوفان سهمگین در ژاپن - شبکه‌ما

به تازگی طوفانی سهمگین ژاپن را درنوردیده است که نتیجه آن جاری شدن سیل در تعدادی از شهرهای ژاپن بود.

طوفان سهمگین در ژاپن

دسته بندی ها:
توضیحات:

به تازگی طوفانی سهمگین ژاپن را درنوردیده است که نتیجه آن جاری شدن سیل در تعدادی از شهرهای ژاپن بود. در مناطقی از شهر هیروشیما رکورد ریزش باران شکسته شد به طوری که طی فقط سه ساعت بارش 204 میلی متر ریزش باران ثبت شده است. این سیل در هیروشیما همراه با گل و لای بود که بسیار از ناحیه های شهر هیروشیما را در برگرفته و به ویرانه تبدیل کرده است. در طی این سیل 27 نفر کشته و 10 نفر هم مفقود شده اند. گویا از شدت زیاد بارش مناطقی دچار رانش شده است و فرصتی برای فرار ساکنین هیروشیما نگذاشته است.