مصرف بیش از حد منابع زمین در سال 2014 - شبکه‌ما

جمعیت زمین بشدت در حال افزایش است که در بسیاری از کشورها از جمله هند تدبیری برای جلوگیری از افزایش جمعیت صورت نمی گیرد.

مصرف بیش از حد منابع زمین در سال 2014

دسته بندی ها:
توضیحات:

جمعیت زمین بشدت در حال افزایش است که در بسیاری از کشورها از جمله هند تدبیری برای جلوگیری از افزایش جمعیت صورت نمی گیرد. طبق اعلام سازمان ها غیر دولتی و دوست دار محیط زیست، انسان در طی این هشت ماهی که از سال 2014 گذشته همه منابع طبیعی مورد نیازش (مانند آب، جنگلها، زمینهای قابل کشت، ماهی ها و ...) در مدت زمان یک سال را مصرف کرده است. استفاده  بیش از حد مواد اولیه کشاورزی، تخریب جنگلها و منابع موجود در دریاها واقیانوس ها توسط انسان ها پدیده ایی بوجود آورده است که به آن بدهی اکولوژیک می گویند.در حال حاضر ما انسان ها بیش از 1.5 برابر ظرفیت زمین از منابع طبیعی این سیاره استفاده می کنیم که علاوه بر آن افزایش تولید زباله های انسانی را هم بهمراه دارد.