تار سازی عنکبوت - شبکه‌ما

تار سازی این عنکبوت که توسط دوربین های امنیتی مغازه ایی گرفته شده است نشان می دهد که عنکبوت مهندس در بیش از 2 ساعت...

تار سازی عنکبوت

دسته بندی ها:
توضیحات:

تار سازی این عنکبوت که توسط دوربین های امنیتی مغازه ایی گرفته شده است نشان می دهد که عنکبوت مهندس در بیش از 2 ساعت کار و تلاش بی وقفه تارهای خود را می بافد که در ویدیو با سرعت 16X  پخش می شود. بعداز اینکه عنکبوت تصمیم به ترک محل خود می کند خانه ایی که در طی بیش از 2 ساعت ساخته بود در دو دقیقه خراب میکند. از این ویدیو می شود فهمید که یک عنکبوت فقط برای بدست آوردن مقداری غذا چه کار سختی را انجام می دهد که البته بعداز موفق نشدن باید بارها و بارها این عمل را در مکان ها مناسب انجام بدهند تا به غذایی برسند.