ایجاد اثری هنری با شکل دهی درختان زنده - شبکه‌ما

 یک ذهن خلاق می تواند کاری انجام بدهد که تحسین همگان در دنیا را بمهراه داشته باشد.

ایجاد اثری هنری با شکل دهی درختان زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

 یک ذهن خلاق می تواند کاری انجام بدهد که تحسین همگان در دنیا را بمهراه داشته باشد. ذهنی که با میلیارد ها ثروت هم نمیشود صاحب آن شد. شاید در این دنیا  هنرمندان بیشتر از هر فرد دیگری به این ذهن خلاق نیاز داشته باشند تا دچار پدیده تکرار و نبود تازگی در آثارشان نشوند. دو زوج هنرمند خوش ذوق به نام های Pete and Becky در باغی واقع در ایالت کوینزلند استرالیا (queensland) با درختان در حال رشد اشکالی را ایجاد کرده اند که در دنیا نمونه اش پیدا  نمی شود. انحنا ها و اشکالی که به این درختان زنده داده شده است واقعا بی نظیر است مانند شکل صندلی راحتی، میز و آدمک هایی که گویی در حال شادی هستند.