تصاویر جدید از زلزله نپال؛ فرو ریختن ساختمان بر روی عابران - شبکه‌ما

در یکی از ویدیوهایی که از لحظه وقوع زلزله ویرانگر در نپال منتشر شده، یک ساختمان بر روی عابرانی که از خیابان می گذرند، فرو...

تصاویر جدید از زلزله نپال؛ فرو ریختن ساختمان بر روی عابران

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یکی از ویدیوهایی که از لحظه وقوع زلزله ویرانگر در نپال منتشر شده، یک ساختمان بر روی عابرانی که از خیابان می گذرند، فرو می ریزد.