آموزش php درس 105-refrence assignment - شبکه‌ما

این  درس صد و پنجم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 105-refrence assignment

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و پنجم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره refrence assignment در پی اچ پی می باشد.ابتدا دو متغیر تعریف کرده و به متغیر اول مقدار داده و متغیر دوم را برابر متغیر اول می کنیم و بعد دوباره به متغیر دوم مقدار می دهیم و با echo دو متغیر را چاپ می کنیم و مشاهده می کنیم که مقدار متغیر دوم بعد از تغییر مقدار درون آن به مقدار جدید تغییر می یابد ولی مقدار وتغیر اول بعد از تغییر متغیر دوم تغییر نمی کند.ادامه توضیحات و معرفی روش های دیگر را در فیلم مشاهده کنید.