آموزش php درس 106-refrence assignment argument - شبکه‌ما

این  درس صد و ششم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 106-refrence assignment argument

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و ششم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره refrence assignment argument در پی اچ پی می باشد.می خواهیم با استفاده از مقادیری که به صورت refrence تعریف کردیم در تابع از آن استفاده کنیم و فرق آن با global را نیز توضیح می دهیم.پس ابتدا یک تابع تعریف کرده و در درون آن یک متغیر تعریف می کنیم و دوباره یک متغیر دیگر خارج از تابع تعریف می کنیم و مقدار می دهیم و سپس تابع خود را فراخوانی می کنیم و به جای آرگومان تابع از متغری کع تعریف کردیم استفاده می کنیم.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.