آموزش php درس 107-refrence function return - شبکه‌ما

این  درس صد و هفتم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 107-refrence function return

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و هفتم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره refrence function return در پی اچ پی می باشد.این مبحث درباره این است که چگونه از یک تابع مقادیر را بر گردانیم.برای همین ابتدا یک تابع تعریف می کنیم و در درون آن یک متغیر global تعریف می کنیم و سپس به آن مقدار می دهیم و در آخر این متغیر را بر می گردانیم.سپس در خارج از تابع یک متغیر تعریف می کنیم و مقدار دهی می کنیم و سپس متغیر دیگری نیز تعریف کرده و برابر تابعی که تعریف کرده بودیم قرار می دهیم و در آخر با دستور echo آن را چاپ می کنیم.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.