آموزش php درس 110-متودهای داخل کلاس - شبکه‌ما

این  درس صد و دهم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 110-متودهای داخل کلاس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و دهم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره متودهای داخل کلاس در پی اچ پی می باشد.متود به توابعی گفته می شود که در درون یک class هستند ولی تابع در درون برنامه می باشد.در این فیلم ابتدا یک تگ php می سازیم و در درون آن یک کلاس تعریف می کنیم  و در درون کلاس نیز یک تابع تعریف می کنیم و در درون این تابع می خواهیم یک متن را برایمان با دستور echo چاپ کند.سپس این متود را با استفاده از یک متغیر فراخوانی می کنیم.ادامه توضیحات را در فیلم ببینید.