آموزش php درس 111-استفاده از کلاس - شبکه‌ما

این  درس صد و یازدهم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 111-استفاده از کلاس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و یازدهم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره استفاده از کلاس در پی اچ پی می باشد. برای این کار ابتدا یک تگ php می سازیم و در درون آن یک class طراحی می کنیم و برای آن یک تابع تعریف می کنیم و توسط این تابع یک متنی را echo می کنیم.سپس باید یک instant از کلاس تهیه کنیم برای این کار ابتدا new را نوشته سپس نام کلاسی را که ساخته ایم می نویسیم و بعد پرانتز می گذاریم تا به استفاده از کنستراکتر که در ادامه تعریف می شود نباشد.ادامه توضیحات را در فیلم تماشا کنید.