آموزش php درس 112-رجوع کننده به کلاس - شبکه‌ما

این  درس صد و دوازدهم از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 112-رجوع کننده به کلاس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و دوازدهم از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره رجوع کننده به کلاس در پی اچ پی می باشد.بر فرض می خواهیم یک class را با دستور instant بسازیم.برای این کار یک راه تعریف متغیر و مساوی قرار دادن این متغیر با نام کلاس ساخته شده است و با قرار دادن یک & قبل از نام متغیر آن را به یک refrence تبدیل می کند تا به نام کلاس رجوع کند و علت این کار کم کردن حافظه مصرفی برای انجام این کار است.ادامه توضیحات را می توانید در فیلم شبکه ما تماشا کنید.