باشگاه ورزشی پروفسور رضایی - شبکه‌ما

ورزش که همیشه برای همه سلامتی میاره و همه کسانی که ورزشکار هستند و علاقه به ورزش داشته باشند به ورزشهای که علاقه زیادتری دارند...

باشگاه ورزشی پروفسور رضایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ورزش که همیشه برای همه سلامتی میاره و همه کسانی که ورزشکار هستند و علاقه به ورزش داشته باشند به ورزشهای که علاقه زیادتری دارند به اون ورزش میپیوندند که خیلی از ورزشها هم هستند که ارژی زیادی میخوان و از هیجانات زیادی برخوردار هستند ولی از ورزش های رزمی که ورزش خیل خوب و درگیرانه و با قدرتی هم هست میتوان ورزش گومگ فو توا را نام برد و کسی  که این سبک گونگ فوتوا را که در ایران راه اندازی کرد اقای پرفسور رضایی بود که هم اکنون باشگاه ورزشی پرفسور رضایی را مشاهده می کنید.