تیتراژ شب های برره - شبکه‌ما

سریال شب های برره را که بخاطر دارید؟ مجموعه ساخت مهران مدیری که سر و صدای زیادی به پا کرد و همه ما را خنداند.

تیتراژ شب های برره

دسته بندی ها:
توضیحات:

سریال شب های برره را که بخاطر دارید؟ مجموعه ساخت مهران مدیری که سر و صدای زیادی به پا کرد و همه ما را خنداند.

در این ویدیو تیتراژ سریال را میبینید که با خوانندگی مهران مدیری ساخته شده است متن آهنگ این شعر در زیر نوشته شده است:

بیا بریم دشت کدوم دشت

همون دشتی که خرگوش تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزنخرگوش مستم را مزن

خواب خرگوش به خواب یار میماند بله

بیا بریم باغ کدوم باغ

همون باغی که قمری تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزن خرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن

چرخ قمری به چرخ یار میماند بله

بیا بریم چاه کدوم چاه

همون چاهی که کفتر تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزنخرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزنقمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

طوق کفتر به طوق یار میماند بله

بیا بریم کوهکدوم کوه

همون کوهی که عقاب تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزنخرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزنقمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزنعقاب کوهم را مزن

چنگ عقاب به چنگ یار میماند بله

 


  • علی اکبر نصیری از مرودشت
    علی اکبر نصیری از مرودشت |

    درود بر استاد بزرگ و دوست داشتنی جناب مهران مدیری، شما تو هر زمینه ایی اسطوره هستین.