مستند ظهور - قسمت اول (سندی از قرآن) - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: اول قسمت: اول (سندی از قرآن) این اولین قسمت سریال می باشد.

مستند ظهور - قسمت اول (سندی از قرآن)

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: اول

قسمت: اول (سندی از قرآن)

این اولین قسمت سریال می باشد.در این قسمت ابتدا سندی از قرآن مبنی بر این می آید که بر خلاف باور مسیحیت تحریف شده؛ حضرت سلیمان (ع) پیامبر بود و جادوگر نبود. (در کتاب مقدس داستان حضرت سلیمان و پدرشان حضرت داوود (ع) با نام داستان پادشاهان آمده و در این کتا این دو پیامبر عظیم الشان را نه به عنوان پیامبر بلکه به عنوان پادشاه می شناسند)

سپس از تاریخ جنگ های صلیبی روایتی را نشان می دهد از عده ای از شوالیه های صلیبی که بعد ها خود را شوالیه های معبد خواندند و در حین جنگ های صلیبی آموزه های کالابا را فراگرفتند.