مدرسه موشها – گم شدن عینک - شبکه‌ما

سلام به دوستان عینکی !.دوستان در این قسمت سرمایی از مبصری ازل میشه چون بهش گفتن که تو سرمایی هستی و دیر میرسی و باید...

مدرسه موشها – گم شدن عینک

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام به دوستان عینکی !.دوستان در این قسمت سرمایی از مبصری ازل میشه چون بهش گفتن که تو سرمایی هستی و دیر میرسی و باید عینکی مبصر بشه که وقت شناسه و این ماجرا  راجب گم شدن عینک عینکی هست که فکر میکنه دیگه عینک نباید بزنه و چشماش خوب شده و خیلی اروم اروم به مدرسه میاد که نخوره زمین بخاطر همین هم دیر میرسه که معلم بهش میگه هیچ وقت بدون اجازه دکتر عینک رو از چشمات برندار و هروقت وقتش بشه خود دکتر بهت میگه که دیگه عینک نزن .پس بچه ها جون یادتون باشه سر خود هیچ وقت کاری نکنید که براتون خوب نیست