شکار ماهی - شبکه‌ما

در ابهای کوچیک که در انها ماهی های موچیک وجود دارند و مردم انها را با تور صید می کنند و  روز خود را با...

شکار ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ابهای کوچیک که در انها ماهی های موچیک وجود دارند و مردم انها را با تور صید می کنند و  روز خود را با این ماهی های کوچک می گذرونند ولی ادما و کسانی هم هستند که برای صید ماهی های بزرگ و بزرگتر به دریاها میان و تو دریا شکار و صید خود را شروع می کنند که در اینجا که یک قایق تند رو وجود داره که چند نفر در این قایق هستند که برای شکار ماهی ها اومدند که ببینند چند ماهی شکار میکنند ولی این افراد برای صید ماهی با تیکمان های ماهی ها را هدف قرار میدند و صید میکنند.