شکار - شبکه‌ما

شکارچیانهمیشه اماده شکار کردن هستند که باید برای شکار کردن همیشه دقت لازم را داشت که برای انجام این دقت لازم باید تمرین و اموزش...

شکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکارچیانهمیشه اماده شکار کردن هستند که باید برای شکار کردن همیشه دقت لازم را داشت که برای انجام این دقت لازم باید تمرین و اموزش کامل را دیده باشیم ولی این افراد کار خودشونو خوب بلدند که وقتی با هم به جنگل می روند با رامی و دقت لازم پشت در خت هاخودشونو قایم و پنهان میکنند که حیواناتی که میخواهند  شکار شوند انها را نبینند ولی یکی از گراز ها که شکارچیان تفنگ به را میبیند پا به فرار میزاره و صحنه خطر را ترک میکنه ولی شکارچیان که به دنبال حیوانی دیگر هستند که میخواهند اون را شکار کنند.