شکار پرنده با تفنگ - شبکه‌ما

شکار پرنده همیشه از اون شکار های است که لذت خاص خود را دارد که هر کسی دوست دارد که چنین شکارهای پرنده را انجام...

شکار پرنده با تفنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکار پرنده همیشه از اون شکار های است که لذت خاص خود را دارد که هر کسی دوست دارد که چنین شکارهای پرنده را انجام دهد و هر کسی ممکنه دوست داشته باشه همچنین شکاری را تجربه کرده باشه ولی اینجا مردی ا میبینید که تفنگی زیبا در دستانش وجود داره که خیلی دقیق و پر قدرت هست که اون تفنگ تفنگی است به نام دیانا کهفقط برای شکار پرنده ها از این تفنگ دیانا استفاده میکنند و این شخص برای شکار کردن تعداد زیادی از این پرنده ها را به پرواز در میاره تا شکار خود را اغاز کند