جرات در مقابل شیر - شبکه‌ما

شیر های وحشی که همیشه خطرناک و بی رحم هستند و سخت ترین حیوانات و وحشی ترین حیوانات را شکار کردن که کسی هم جلودار...

جرات در مقابل شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر های وحشی که همیشه خطرناک و بی رحم هستند و سخت ترین حیوانات و وحشی ترین حیوانات را شکار کردن که کسی هم جلودار این شیرهای وحشی نمی باشد چون خصلت این شیرهای وحشی فقط درندگی و خون خواهی است و کمتر کسی میتونه مقبل انها دوام بیاره ولی اینجا که در این فیلم ملاحظه میکنید میبینید که یک انسان با دل و جرات تمام در مقابل شیر حاضر میشه و با اون بازی هم میکنه واقعا کسی نمیتونه اینجوری با شیر رابطه داشته باشه یا اینکه بخواد با اونم بازی کنه واقعا چنین صحنه های خیلی خیلی خطرناک هستند