دعوای گربه ها - شبکه‌ما

حیوانات همیشه با هم دعوا میکنند که بعضی از انها برای قلمرو خود است و این حیوانات که دعوا میکنند گاه وقتی هم ممکنه براساس...

دعوای گربه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات همیشه با هم دعوا میکنند که بعضی از انها برای قلمرو خود است و این حیوانات که دعوا میکنند گاه وقتی هم ممکنه براساس شئخ طبعی و غریزه شان باشه ولی اینجا که دو تا از گربه ها را در حال دیدن هستید میخواهند با هم دعوا و مرافعه کنند که ببینند که کدام قویتر ه و جای کدومشون هست که اینجا بمونه یا صحنه رو ترک کنه و دو گربه دعوای خود را شروع میکنند گربه ها برای دعوا کردن اول از همه نگاه های پر معنی دار به هم میکنند و همدیگه رو میسنجند و ببیند که اون طرف مقابلش چجور گربه اییه و چه قدرت و فنی داره.