شیر سرگردان - شبکه‌ما

انسان ها همیشه مانع روند زندگی حیوانات بوده اند و حالا هم هستند که کارهای میکنند که حی.

شیر سرگردان

دسته بندی ها:
توضیحات:

انسان ها همیشه مانع روند زندگی حیوانات بوده اند و حالا هم هستند که کارهای میکنند که حی.انات رمج و درد می کشند  و در کار طبیعت حیوانات دخالت میکنند که این کار باعث از بین رفتن چنین حیوانات زیبا می شوند که الان شیری را در بین انسان ها میبینید گه گیر افتاده و نمیدونه به کجا بره با اینکه شیر خیلی وحشی است و ممکنه به هر کسی صدمه بزنه ولی شیر بعد از مدتی برای فرار راهی پیدا میکنه و بر روی یک پل قرار داره که زیر ان اب رودخانه است و برای فرار کردن از دست نگاه انسانها به اب رودخانه میزنه و شنا میکنه.