تمساح و بچه لاک پشت ها - شبکه‌ما

بعضی حیوانات کارهایانجام میدهند که به درو از عقل هست و تصورش برای ما انسان ها سخت و درک کردنش دشواره چون چنین صحنه های...

تمساح و بچه لاک پشت ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی حیوانات کارهایانجام میدهند که به درو از عقل هست و تصورش برای ما انسان ها سخت و درک کردنش دشواره چون چنین صحنه های را کمتر میبینیم ولی اینجا صحنه ای را میبینیم که فکرشو هم نمیکردی ولی واقعیت داره بله میبینید که در زیر اب جانوری را مشاهده میکبید که فقط سرش رو میبینید ولی چیزی که دور و اطرافش از زیر اب در میاد بچه لاک پشت های کوچکی هستند که از کنار یک تمساح خطرناک میان بیرون که تعداد زیادی لاک پشت هستند و تمساح از اب میاد بیرون و در کنار بچه لاک پشت های زیبا می ایسته و مثل یک مادر میمونه.