پاسخ کوبنده جانشین سپاه به تهدید نظامی آمریکا - شبکه‌ما

ایران برای جنگ های طولانی با امکان حقیقی پیروزی قدرت سازی کرده و از جنگ با آمریکا استقبال می کند.

پاسخ کوبنده جانشین سپاه به تهدید نظامی آمریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایران برای جنگ های طولانی با امکان حقیقی پیروزی قدرت سازی کرده و از جنگ با آمریکا استقبال می کند.به خلبان های آنها هشدار می دهیم که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود و هیچ کس سالم بازنخواهد گشت ما بر اساس فرض «خطرناک ترین سناریو» آماده شده ایم ما آماده ایم تا واقعیت ها را در میدان به رخ یکدیگر بکشیم. اگر در مذاکرات تهدید کردند قضیه را به ما بسپارند تا در فضای تهدید با آنها تعیین تکلیف کنیم...