شوخی با حیوانات - شبکه‌ما

هیچ وقت شما یعنی انسان ها نمیتوانید حیوانات را بشناسید یعنی زندگی حیوانات را نمیتوانید درک کنید و از سر درونشون خبر داشته باشی حیوانات...

شوخی با حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

هیچ وقت شما یعنی انسان ها نمیتوانید حیوانات را بشناسید یعنی زندگی حیوانات را نمیتوانید درک کنید و از سر درونشون خبر داشته باشی حیوانات زندگی پیچیده ای دارند که فقط خودشان میتوانند ان را درک کنند که هر انسانی نباید با یک حیوان شوخی کنه یا داشته باشه البته اگه حیوان هم وحشی باشه خیلی بد و خطرناک تر میشه اینجا یک نفر داره با تمساح میخواد شوخی کنه یا ممکنه میخواد کاری انجام بده برروی تمساح بزرگ که خیلی هم خطرناک هست و مره روی تمساح که کاری انجام بذه و اونو بگیره ولی تمساح عصبانی میشه و با یک حرکت اونو پرتاب میکنه و به او حمله هم میکنه.