سگ های وحشی به دنبال گوزن - شبکه‌ما

حیوان های وحشی اونم حیوانهای مثل سگ های وحشی از اون حیوانهای هستند که خیلی هم خطرناک هستند که   مقابله با انها خیلی خطرناکه و...

سگ های وحشی به دنبال گوزن

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوان های وحشی اونم حیوانهای مثل سگ های وحشی از اون حیوانهای هستند که خیلی هم خطرناک هستند که   مقابله با انها خیلی خطرناکه و وقتی که گروهی از سگها برای حمله اماده میشند خیلی خطرناکتر از ان میشه ولی گوزنی که در اب افتاده و داره شنا میکنه و این کار و شنا کردن گوزن از ترس سگ های وحشی هست که در بیرون از اب منتظر گوزن هستند ولی گوزن راهی به جز در اب ماندن و شنا کردن نداره چون وگرنه سگهای وحشی اونو شکار میکنند ولی در اخر گوزن با زیرکی زیاد در گوشه ای از اب که شگها نیستند بیرون میاد و فرار میکنه.