کفتارها و سگ های وحشی - شبکه‌ما

سگ های وحشی در کنار کفتار های کثیف و نجس که خطرناکترین حیوان های وحشی هستند که خیلی خیلی بی رحم هستند و سگ های...

کفتارها و سگ های وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگ های وحشی در کنار کفتار های کثیف و نجس که خطرناکترین حیوان های وحشی هستند که خیلی خیلی بی رحم هستند و سگ های وحشی هم که کمتر از کفتار ها نیستد و سگ های وحشی از سگهای که پیش انسانها زندگی میکنند خیلی وحشیتر هستند و در اینجا که میبینید سگ های وحشی که تعداد زیادی هم دارند در جاده ای که چندین ماشین هم در ان قرار داره و پارک شده با کفتارهای وحشی دارند دعوا میکنند که کفتارها هم تعداد زیادی دارند که یه وقت از سگهای وحشی کم نیارند و زورشون بیشتر باشه و غلبه کنند بر سگهای وحشی.