گوسفند دردسر ساز - شبکه‌ما

گوسفند که همیشه حیوانی رام شده و ارام و بجیب بود و همه ما از گوشت و شیر او برای تغذیه استفاده میکنیم و فقط...

گوسفند دردسر ساز

دسته بندی ها:
توضیحات:

گوسفند که همیشه حیوانی رام شده و ارام و بجیب بود و همه ما از گوشت و شیر او برای تغذیه استفاده میکنیم و فقط ما به گوسفندها اب و غذا میدیم تا خوب پرورش یابند ولی اینجا گوسفند عصبانی و وحشی چیز دیگه ای میگه این گوسفند که انگار وحشی شده یا مشکلی براش پیش اومده کارهای عجیبی میکنه که باعث دردسر برای همه اهالی اون منطقه بوجود اورده  که به همه داره حمله میکنه اول میاو به یک خانم حمله میکنه و اونو نقش بر زمین میکنه و مردی از اون بالا میاد که خانم را از دست گوسفنده نجات بده ولی گوسفنده به مر هم حمله میکنه.