تقابل کرگدن با گاو وحشی - شبکه‌ما

جدال همه حیوان ها همیشه دیدنی بوده که واقعا هم خیلی لذت بخشه که دعواهای جانوران و حیوانات را با هم ببینیم  ولی دیگه نمیدونم...

تقابل کرگدن با گاو وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

جدال همه حیوان ها همیشه دیدنی بوده که واقعا هم خیلی لذت بخشه که دعواهای جانوران و حیوانات را با هم ببینیم  ولی دیگه نمیدونم این لذت بر چه اساسی هست شاید برای اینه که ما حیوانات را به خوبی نمیشناسیم ولی الان که جدال دو حیوان قوی هیکل را میبینید که هر کدام در نوع خود بی نظیر است و قدرت های فراوانی دارند که جدال دو حیوان گاو وحشی و کرگدن وحشی که با هم میخواهند جدالی سر سخت داشته باشند که کرگدن با حرکت کردن به طرف گاو وحشی اونو مجبور میکنه که به عقب بر گرده و گاو وحشی را تیکه پاره میکنه با وجود گاوهای زیاد اطاف کرگدن.