برخورد حیوانات با ماشین ها - شبکه‌ما

جاده های زیادی در همه جای شهرها و روستا ها کشیده و درست شده اند و در بین جنگل هل و علف زارهای که برخی...

برخورد حیوانات با ماشین ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

جاده های زیادی در همه جای شهرها و روستا ها کشیده و درست شده اند و در بین جنگل هل و علف زارهای که برخی حیوانات در انجا تردد و زندگی میکنند هم جاده اسفالت درست شده اند که این جاده ها بلای جان برخی حیوانات شده اند که باعث کرگ حیوانات میشوند الان که میبینید در این جاده که یک ماشین با سرعت بالا در حال حرکت هست که یک مرتبه یک حیوان مانند خرس به جلوی ماشین اومده و ماشین با سرعت بالا بهش زده و ماشینی دیگر به حیوانی دیگر مثل گوزن زده و باعث مرگ و یا صدمه دیدن شدید این حیوانات شده اند.