طبیعت زیبا و حیوانات - شبکه‌ما

ما برای تفریح و بیرون امدن از خانه و گشتو گزار و خوش گذرونی همیشه میاییم به طبیعت و لذت از طبیعت میبیریم چون طبیعت...

طبیعت زیبا و حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما برای تفریح و بیرون امدن از خانه و گشتو گزار و خوش گذرونی همیشه میاییم به طبیعت و لذت از طبیعت میبیریم چون طبیعت زیبا که دشت و کوه و چمنزارها هستند به ادم و انسان جان تازه ای میده و نفس هر انسانی را تازه و جان میبخشه و ادم به ارامش روح و روان میرسه و اینجا همان طبیعت رویایی انسانها و همه موجودات زنده ای است که ارزوشو دارند که بیان در این طبیعت زندگی کنند طبیعتی که حیوانات با او یکی شدند و طبیعت بدن حیوانات معنی نداره و همه حیوانات در این زبیعت زیبا دارند زندگی میکنند.