مستند ظهور - مقدمه - شبکه‌ما

عنوان مستند: ظهور فصل: اول قسمت: صفر (مقدمه) این قسمت در واقع قسمت صفرم این مستند محسوب می شود و مقدمه ان است.

مستند ظهور - مقدمه

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنوان مستند: ظهور

فصل: اول

قسمت: صفر (مقدمه)

این قسمت در واقع قسمت صفرم این مستند محسوب می شود و مقدمه ان است. در این قسمت شما از محتوای کلی این مستند آگاه خواهید شد. این محتوا در مورد حقایقی است که ما از آن ها غافلیم؛ از رسانه ای که بر همه ما سلطه دارد. از ظهور "اما زمان (عج)" و ظهور "مسیح بن مریم (ع)" و "دجال" . دیدن این سریال را به هر انسان آزاده ای توصیه می کنم.

مطمون باشید گه از دیدن این مقدمه کوتاه ضرر نمی کنید. امیدوارم شما هم به بینندگان این سریال بپیوندید.