آموزش php درس 156-خطاهای آپلود - شبکه‌ما

این  درس صد و پنجاه و شش از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش php درس 156-خطاهای آپلود

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و پنجاه و شش از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره خطاهای فایل های آپلودی در پی اچ پی می باشد.اول با استفاده از یک جدول هشت خطایی که با آن مواجه می شویم را نشان می دهد.اولین پیغام خطا upload_error_ok می باشد که زمانی که خطا نداشته باشیم عدد صفر را بر می گرداند.دومین پیغام upload_err_ini_size می باشد که زمانی رخ می دهد که فایل از max مقدار موجود در فایل ini بیش تر باشد.شما را به دیدن ادامه توضیحات و آشنایی با خطاهای دیگر در فیم شبکه ما دعوت می کنم.