آموزش phpدرس157-حرکت دادن فایل آپلودی - شبکه‌ما

این  درس صد و پنجاه و هفت از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش phpدرس157-حرکت دادن فایل آپلودی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و پنجاه و هفت از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره حرکت دادن فایل های آپلودی در پی اچ پی می باشد.برای این کار یک متغیر tempfile می سازیم و نام فایل را دریافت می کنیم و باید توجه شود که حتما اسم اصلی فایل را بگیرد نه آن اسمی که در سرور خودش به آن نسبت داده شده است و علت اینکه از اسم اصلی استفاده می کند این است تا اگر شخصی یک فایل ویروس در سرور آپلود کرده بود با فقط انتخاب کردن قسمت اصلی نام فایل دیگر مشکلی پیش نیاید.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.