آموزش phpدرس159-آپدیت داده های دیتابیس - شبکه‌ما

این  درس صد و پنجاه و نه از سری آموزشی PHP می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

آموزش phpدرس159-آپدیت داده های دیتابیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

این  درس صد و پنجاه و نه از سری آموزشی php می باشد و درباره موضوعات زیر در آن بحث می شود.

این درس درباره آپدیت کردن داده ها از دیتابیس در پی اچ پی می باشد.ابتدا یک تابع به نام update می سازیم و درون آن با نوشتن comment به تذکر هایی می پردازیم و سپس با دستور update هر یک از فیلدهای جدول user را آپدیت می کنیم و آیدی را طوری تعیین می کنیم تا چیز دیگری داخلش قرار نگیرد.سپس یک کد شرطی در برنامه می نویسیم تا چک کند تا اگر سطری برابر یک قرار گرفته آن را true و اگر نباشد برابر false قرار دهد.ادامه توضیحات را در فیلم مشاهده کنید.