دوربین مخفی بدنساز - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی بدنساز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی بدنساز

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی بدنساز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما فرد ورزشکاری رو می بیند که اندام پر قدرتی دارد و در حالی که روی صندلی پشت میز نشسته است در حال فیگور گرفتن می باشد.

در جلوی میزی که او نشسته است شما افرادی را می بیند که در انجا مستقر می شوند انها به فرد ورزشکار نگاه می کنند که در حال فیگور گرفتن و انداختن عکس از خود است.

درست در پشت میز این ورزشکار فردی دیگر نشسته است و حرکات او را تقلید می کند و ادای ورزشکار را در می آورد.

افراد که  حرکات او را می بینند خنده شان می گیرد اما از ترس نمی توانند به راحتی بخندند و به صورت مخفیانه و کاه کاه لبخندی می زنند.

فرد همینطور به تقلید کردن از ورزشکار ادامه می دهد تا اینکه فرد ورزشکار متوجه خنده افراد می شود و آنها نیز دلیل خنده خود را فرد پشت سری او معرفی می کنند.

واکنش افراد به این اتفاق بسیار جالب  و دیدنی است