چیکار کنیم معلم صدامون نکنه - شبکه‌ما

گاهی اوقات هست که از امتحان شفاهی میترسیم حالا یا کلا بریم اونجا استرس میگیرتمون یا اینکه واقعا هم نخوندیم خلاصه اصلا دوست نداریم که...

چیکار کنیم معلم صدامون نکنه

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاهی اوقات هست که از امتحان شفاهی میترسیم حالا یا کلا بریم اونجا استرس میگیرتمون یا اینکه واقعا هم نخوندیم خلاصه اصلا دوست نداریم که معلم مارو صدا کنه واقعا باید چیکار کنیم که فکر کنه بلدیم !هیچ موقع تو این جور مواقع سرتونو پایین نندازید یا به پنجره خیره نشید همیشه صاف و محکم بشینید  و یا وانمود کنید که خیلی بلدید و یا با دفترتون ور برید که مثلا دنبال چیزی هستید و همیشه پشت سر سی که زرنگه بشین تا اون دستشو بلند کنه تشون رو بلند کردند شما هم دستتتون و بلند کنید و اگه معلم گفت تو بگو بگو میخواستم برم دستشویی :)