اندازه گیری طول آلت تناسلی در رابطه جنسی - شبکه‌ما

بسیاری تصور می کنند که اگر طول آلت تناسلی آن ها بیشتر باشد و آلت تناسلی بزرگتری داشته باشند، از رابطه جنسی خود لذت بیشتری می...

اندازه گیری طول آلت تناسلی در رابطه جنسی

توضیحات:

بسیاری تصور می کنند که اگر طول آلت تناسلی آن ها بیشتر باشد و آلت تناسلی بزرگتری داشته باشند، از رابطه جنسی خود لذت بیشتری می برند. در این کلیپ دکتر منشادی نکاتی را برای اندازه گیری دقیق طول آلت تناسلی و رابطه آن با بزرگ کردن آلت بیان می کند.