نقاشی سه بُعدی از کروکودیل - شبکه‌ما

هرگاه سخن از هنر به میان می آید ، یکی از اولین تصاویری که به ذهن ما میرسد ، هنر نقاشی است .

نقاشی سه بُعدی از کروکودیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

هرگاه سخن از هنر به میان می آید ، یکی از اولین تصاویری که به ذهن ما میرسد ، هنر نقاشی است . این هنر از دیرباز به افراد با ذوق و قریحه تعلق داشته و اکنون نیز اینگونه است . امروزه ابعاد جدیدی ایز این هنر نیز دنبال می شود و یکی از آنها هنر نقاشی سه بُعدی روی کاغذ ، دیوار و ... است . در این هنر ، هنرمند تلاش می کند روی کاغذی دوبُعدی ، تصویری را به نمایش درآورد که که از نمای بیرون به صورت سه بُعدی و برجسته به نظر برسد . این هنر علاوه بر نیاز به هنر نقاشی و طراحی ، نیاز به دیدگاهی سه بُعدی از نگاه نقاش هم دارد تا بتواند با ایجاد توازن میان قسمت های مختلف نقاشی موجب برجسته به نظر رسیدن آن در نگاه مخاطب شود . در این ویدیو شما شاهد خواهید بود که یک هنرمند چگونه یک نقاشی سه بعدی را از کروکودیل را برای شما به تصویر می کشد .