دوربین مخفی مار - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی مار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی مار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار شما دختری را می بیند که بر روی میزی حیوانات عروسکی قرار داده است.

در میان حیوانات عروسکی که روی میز قرار دارد یک مار عروسکی نیز وجود دارد با این تفاوت که این مار توسط پسر بچه ای که در زیر میز مخفی شده است  در زمان مناسب حرکت داده خواهد شد.

حال دختر از افراد می خواهد تا به میز او بیایند تا امتحانی را از آنها به عمل آورد .

دختر جوان شروع به دادن عروسک هایی دیگر به افراد می کند و از آنها می خواهد تا هر کدام از عروسک ها را در مقابل شکارچی آنها قرار دهند .

افراد به نوبت عروسک ها را قرار می دهند تا به عروسک آخر می رسند آنها  قصد دارند تا آن را در کنار عروسک مار قرار دهند ولی به محض اینکه دست خود را نزدیک عروسک مار می برند پسر بچه مار را تکان می دهد و افراد می ترسند و دست خود را کنار می کشند.